Wij zijn vanaf hemelvaart op donderdag 9 mei tot maandag 13 mei gesloten.

logo

Certificaten

certificeringen

Vergunningen

Vereiste certificatie

De bedrijfsactiviteiten van Lion Metals vinden plaatst onder de benodigde milieu- en lozingsvergunningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een managementsysteem gericht op kwaliteit, arbo en milieu welke is gecertificeerd conform de ISO-14001 en VCA*.

NIWO-certificaat en MRF-keurmerk
Voor transport en inzameling beschikt Lion Metals over een NIWO-certificaat (nr ZH512123VIHB). Daarnaast beschikt Lion Metals over het MRF-keurmerk.

Kwaliteit, arbo en milieu
Op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu stelt Lion Metals zich proactief en coöperatief op om:

– metalen op milieuvriendelijke en economisch verantwoorde wijze te recyclen
– het imago van de branche te verbeteren
– meer begrip bij overheden (en publiek) te realiseren
– de relatie met vergunningverlenende/ toezichthoudende instanties te optimaliseren.